четвъртък, 27 юли 2017 г.

Между две жени

Макар, че в живота на Султан Ахмед има три жени, Кюсем, майка му и баба му. На практика той е между Кюсем и Сафие султан, защото те водят битка помежду си за влияние над него.

Кюсем

Кюсем - роля, която е толкова голяма, че не може да се изиграе само от една актриса